ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  LOGISTICS

track

- Πωλήσεις από στοκ ή απ' ευθείας εισαγωγή από το εξωτερικό. products and services
- Συνδυασμένες φορτώσεις διαφορετικών υλικών ανά παραγγελία.
- Διανομή με ιδιόκτητα φορτηγά και άμεση παράδοση μέσω πρακτορείου την επόμενη μέρα από στοκ.
- Ανασυσκευασία, ταξινόμηση, παλετάρισμα.
- Διαχείριση, φύλαξη, αποθήκευση εμπορευμάτων τρίτων.
- Τεχνική υποστήριξη.

- Στοκ άνω των 150 κωδικών πολυμερών.