ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ

POLYPROPYLENE

Homopolymers: Isplen ® Repsol Ypf
Rafia
Injection
Extrusion


Copolymers: Isplen ® Repsol Ypf
Injection
Extrusion


Ranom polymers: Isplen ® Repsol Ypf
Blow moulding
Injection

type 2