ΠΟΛΥΜΕΡΗ

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

ΑΛΛΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ

High density polyethylene HDPE


Injection: Eraclene ® Versalis

 Etilinas ® Petronas

 Egyptene ® Sidpec


Blow moulding: Eraclene ® Versalis

 Alcudia ® Repsol

 EMDA ® Equate

 Hivorex ® Honam


Film extrusion: EGDA ® Equate

 Hivorex ® Honam


Medium density: Polyethylene MDPE


Film extrusion: Eraclene ® Versalis

  Alcudia ® Repsol

typ 1